polskich Niedersachsen klar Logo

Kraj o szerokim horyzoncie

Dolna Saksonia ma wiele do zaoferowania: oprócz uroków kultury, krajobrazu i tradycji odnosi ona, jako drugi co do wielkości kraj Republiki Federalnej Niemiec, sukcesy jako ośrodek gospodarczy. Volkswagen AG jako największa fabryka samochodowa Europy wyprodukowała ponad 50 milionów samochodów Volkswagen. Z produkcją samochodów jest tu związanych dwa razy więcej miejsc pracy w porównaniu ze średnią federacji. Porównywalnie silną pozycję ma rolnictwo. Jednak sklasyfikowanie jako kraj rolniczy nie jest już w przypadku Dolnej Saksonii adekwatne. Targi Hanowerskie i Targi Komputerowe CeBIT stworzyły z obszaru Hanoweru najważniejsze miejsce targowe świata. Bogate w tradycje uniwersytety w Brunszwiku i Getyndze, Wyższa Szkoła Medyczna w Hanowerze i liczne pozauniwersyteckie placówki badawcze stanowią dowód ścisłego powiązania nauki i gospodarki.

Jako gospodarz Światowej Wystawy EXPO 2000 Dolna Saksonia zapisała się wielu ludziom pozytywnie w pamięci.

Kraj – w porównaniu z innymi z mało rozproszonym zasiedleniem – oferuje urocze krajobrazy między Ems i Łabą, szczytami górskimi Harcu i klimatem morskim Morza Północnego. Ochrona przyrody jest zobowiązaniem: ponad 20 procent powierzchni kraju znajduje się pod ochroną w postaci parków przyrody, park narodowy Wattenmeer obejmuje całe wybrzeże Morza Północnego, park narodowy Harcu sięga poza granice kraju aż do Saksonii Anhalt. Kraina rzeczna Elbtalaue znajduje się pod ochroną jako rezerwat biosferyczny. Pomiędzy nimi występują niezliczone bagna, samotne krainy wrzosowisk i rozciągające się daleko tereny lasów mieszanych.

Zapraszamy na podróż w wyobraźni przez Dolną Saksonię - lub przeżyjcie Państwo Dolną Saksonię na zdjęciach.

Cow Prawa autorskie do zdjęć: Touristik GmbH Südliches Ostfriesland
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym