polskich Niedersachsen klar Logo

Studia

Dolna Saksonia, dzięki bogatej i zróżnicowanej ofercie wyższych uczelni, zapewnia wiele obiecujących możliwości studiowania. Uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe, wyższe szkoły artystyczne i akademie zawodowe naszego kraju związkowego mają różne profile, cele i przebieg oraz przedmioty studiów.

W odpowiedzi na szybko rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych i wykształconych praktycznie absolwentów szkół wyższych ma miejsce ciągła modernizacja oferty studiów. Najwyraźniej oferta studiów w Dolnej Saksonii jest atrakcyjna również dla chętnych z zagranicy, gdyż na dolnosaksońskie uczelnie zapisało się tak wielu obcokrajowców, jak nigdy dotychczas.

System szkolnictwa wyższego
W Dolnej Saksonii działają uniwersytety i wyższe szkoły artystyczne oferujące przede wszystkim teoretycznie ukierunkowane toki studiów, oraz wyższe szkoły zawodowe z bardziej praktycznie ukierunkowaną ofertą, na przykład innowacyjnym tokiem „dualnym”, łączącym naukowe studia wyższe z praktycznym kształceniem zawodowym. Rok akademicki jest podzielony na dwa semestry: semestr zimowy rozpoczyna się w październiku (w wyższych szkołach zawodowych we wrześniu), semestr letni rozpoczyna się w kwietniu (w wyższych szkołach zawodowych w marcu). Semestr trwa pół roku. Zajęcia na uczelni koncentrują się z reguły w okresie trzech do czterech miesięcy.

Na zakończenie studiów nadawane są międzynarodowo przyjęte stopnie bachelor (licencjat) i master (magister). Studia licencjackie trwają sześć do ośmiu semestrów, program studiów magisterskich obejmuje dwa do czterech semestrów.

Koszty
Opłaty za studia zostały zniesione w Dolnej Saksonii od semestru zimowego 2014/2015. Więcej informacji pod:
http://www.studienbeitraege.niedersachsen.de

Na utrzymanie potrzeba obecnie ok. 700 euro miesięcznie (łącznie z czynszem za akademik). Starania o przyznanie stypendium: podczas gdy niemieckie szkoły wyższe z reguły nie przyznają stypendiów, to Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) i cały szereg innych instytucji oferuje pomoc dla studiujących. Proszę zasięgnąć informacji w przedstawicielstwie zagranicznym centrali DAAD lub w Goethe-Institut w Waszym kraju, bądź też w internecie pod www.daad.de.

Do początku strony
przejść do widoku mobilnym