polskich Niedersachsen klar Logo

Różnorodność językowa

W Dolnej Saksonii zdnajdą Państwo najmniejszą wysepkę językową Europy: Saterland. Tam jeszcze dzisiaj około 2.000 mieszkańców używa języka fryzyjskiego (Friesisch). Oprócz języka północnofryzyjskiego (Nordfriesisch, w Szlezwiku-Holsztynie) i zachodniofryzyjskiego (Westfriesisch, w holenderskiej prowincji Fryslân) Saterfriesisch jest trzecim uznanym w Europie językiem mniejszości narodowych jako odmiana języka fryzyjskiego.

Język dolnoniemiecki (Niederdeutsch) jest dotychczas największym uznanym językiem regionalnym Europy. Potocznie nazywany jest Plattdeutsch. Liczbę osób mówiących Niederdeutsch szacuje się na około osiem milionów, rozproszonych w ośmiu krajach związkowych w Północnych Niemczech. Na tym terenie językowym, rozciągającym się na około jednej trzeciej powierzchni Niemiec, Dolna Saksonia jest krajem związkowym o największej ilości osób posługujących się Platt (około dwóch milionów).

Plattdeutsch występuje w regionalnych dialektach, które po części znacznie się od siebie różnią. W Dolnej Saksonii reprezentowane są na dużych obszarach trzy z sześciu liczących się odmian języka dolnoniemieckiego: Nordniederdeutsch, Ostfälisch i Westfälisch.

Do początku strony
przejść do widoku mobilnym