polskich Niedersachsen klar Logo

Polityka i państwo

The Landtag Prawa autorskie do zdjęć: Martin Kroke

Dolnosaksoński landtag

Landtag (Parlament Krajowy) jest jako wybieralne przedstawicielstwo narodu najwyższym organem konstytucyjnym kraju. Landtag uchwala ustawy krajowe, zatwierdza budżet krajowy i wybiera premiera. Poza tym landtag współdziała przy tworzeniu rządu krajowego i kontroluje jego pracę. Czytaj więcej

Niedersächsische Landesregierung Prawa autorskie do zdjęć: Nds. StK/Scheffen

Dolnosaksoński rząd krajowy

Rząd krajowy składa się z premiera i gabinetu ministrów. Rząd określa wytyczne polityki krajowej, rozdziela zadania na ministerstwa, uchwala projekty ustaw, które muszą zostać później przedłożone do głosowania w dolnosaksońskim landtagu. Czytaj więcej

The judicary Prawa autorskie do zdjęć: grafolux & eye-server

Wymiar sprawiedliwości w Dolnej Saksonii

Wymiar sprawiedliwości jest, obok ustawodawstwa (legislatywa) i administracji (władza wykonawcza), trzecim fundamentalnym filarem naszego demokratycznego porządku państwowego. Czytaj więcej

Flags © Kai Michael Neuhold - fotolia.com Prawa autorskie do zdjęć: Kai Michael Neuhold - fotolia.com

Stosunki międzynarodowe

Nie tylko ze względu na swoje centralne położenie Dolna Saksonia jest krajem otwartym na cały świat, przykładającym wielką wagę do kontaktów międzynarodowych. Pragnąc wykorzystać szanse, jakie niesie globalizacja, Dolna Saksonia otwarta jest na współpracę gospodarczą, a także naukową i kulturalną. Czytaj więcej

Do początku strony
przejść do widoku mobilnym