polskich Niedersachsen klar Logo

Kontakty międzynarodowe – wzmocnienie gospodarki zagranicznej

Nowe rynki – nowy wzrost gopodarczy – nowe miejsca pracy

Już dawno granice państw narodowych przestały być granicami kontaktów ekonomicznych. Najlepszym dowodem na to jest UE. Ale każde przedsiębiorstwo działające w tym obszarze mogło się przekonać, że droga na nowe rynki jest ciernista. Okazuje się, że w gąszczu obcych uregulowań prawnych i zagranicznej biurokracji, a także różnych kultur, dwa czynniki odgrywają decydującą rolę: informacje i kontakty.

Land wspiera w tym zakresie małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez dostarczanie informacji, lub poprzez wspieranie udziału w programach zagranicznych targów. Czy to poprzez reprezentantów w innych krajach, czy organizując delegacje gospodarcze na interesujące rynki, wspieramy naszych przedsiębiorców i „wskazujemy drogę w dżungli.” Dzięki temu wzmacniamy konkurencyjność naszego kraju. Kontrakty międzynarodowe w życiu gospodarczym generują wzrost, a ten zapewnia utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy.

Ze względu na wagę tych tematów dla Dolnej Saksonii i jej gospodarki zestawiliśmy wyczerpujące informacje w oddzielnym portalu. Znajdą Państwo tutaj szczegółowe materiały i liczby dotyczące handlu zagranicznego, delegacji gospodarczych, zagranicznych targów i instrumentów wspierania gospodarki.

Do początku strony
przejść do widoku mobilnym