polskich Niedersachsen klar Logo

Sprawy socjalne

The family Prawa autorskie do zdjęć: grafolux & eye-server

Rodzina

Dobro rodziny to jeden z centralnych celów dolnosaksońskiego rządu. Rodziny tworzą podstawę dla rozwoju dzieci i są fundamentem naszego społeczeństwa. Aby sprostać wyzwaniom dnia codziennego rodzice i dzieci potrzebują infrastruktury przyjaznej rodzinie. Czytaj więcej

Senior citizens Prawa autorskie do zdjęć: Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration

Seniorzy

Dolna Saksonia pragnie stworzyć pomost pomiędzy pokoleniami. Temu służą na przykład wielopokoleniowe domy, pomysł z Dolnej Saksonii przejmowany w tej chwili przez całe Niemcy. Czytaj więcej

Violence against women Prawa autorskie do zdjęć: Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration

Kobiety i dziewczęta

Plan działania kraju, mający na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet w rodzinie, scala wszystkie działania i kooperacje na szczeblu krajowym. Czytaj więcej

Do początku strony
przejść do widoku mobilnym