polskich Niedersachsen klar Logo

Stopka redakcyjna

Oferent / Supplier:
Kraj Związkowy Dolnej Saksonii, reprezentowany przez Dolnosaksońską Kancelarię Stanu
Niedersächsische Staatskanzlei
Planckstraße 2
30169 Hannover

You can also send an e-mail to internet-redaktion@stk.niedersachsen.de or use the following form:

Contact


Uprawniony do reprezentowania / Authorized Representative:
Sekretarz stanu dr. Jörg Mielke,
dyrektor Kancelarii Stanu

Odpowiedzialny / Responsible:
Sekretarz stanu Anke Pörksen
speaker of the state government of Lower Saxony

Redakcja / Editorial staff:
Sabrina Manthey (direction), Sascha Aust (webmaster), Isabell Rollenhagen (social media), Manuela Meyer (social media)

Notice pursuant to the EU General Data Protection Regulation,
Data protection officer:

Planckstraße 7
30169 Hanover
E-Mail: datenschutzbeauftragter@stk.niedersachsen.de


Technika / Technical Operations:
Landesbetrieb IT.Niedersachsen (IT.N)

Design & Production:
EUROMEDIAHOUSE
flying dog software


Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej:
1. Treść oferty online

Autor nie przejmuje żadnej gwarancji za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora, odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych, spowodowanych przez wykorzystanie lub niewykorzystanie oferowanych informacji wzgl. przez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile nie wystąpią dowody na umyślne lub rażąco niedbałe zawinienie ze strony autora.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Autor zastrzega wyraźnie możliwość zmiany, uzupełnienia, skasowania lub czasowego lub całkowitego wstrzymania publikacji, bez wcześniejszej zapowiedzi.

2. Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy na obce strony internetowe ("Linki"), znajdujące się poza zakresem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności cywilnej wystąpiłby wyłącznie w przypadku, gdy autorowi znane byłyby te treści, a zapobieżenie korzystania w przypadku sprzecznych z prawem treści byłoby technicznie niemożliwe lub zbyt trudne.

Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że w czasie tworzenia linków na łączonych stronach nie znajdowały się żadne treści rozpoznawalne jako nielegalne. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą szatę graficzną, treść i autorstwo linkowanych/powiązanych stron. Dlatego niniejszym dystansuje się on wyraźnie od wszystkich treści wszystkich linkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linków. To stwierdzenie obowiązuje dla wszystkich utworzonych linków i odsyłaczy w obrębie własnej prezentacji internetowej jak również dla obcych wpisów do urządzonych przez autora książek gości, forów dyskusyjnych i list mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody wynikające z korzystania lub nieskorzystania tego rodzaju oferowanych informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do publikacji poprzez linki.

3. Prawo autorskie i prawo znakowania

Autor dokłada starań, by przestrzegać praw autorskich w przypadku publikacji wszystkich wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.

Wszystkie wymienione w zakresie prezentacji internetowej względnie chronione przez osoby trzecie znaki handlowe i towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom właściwego obowiązującego prawa znakowania i prawom posiadania każdorazowo zarejestrowanego właściciela. Samo nazwanie nie upoważnia do wniosku, że znak handlowy nie jest chroniony przez prawa osób trzecich!

Copyright publikowanych, samodzielnie opracowanych przez autora obiektów pozostaje wyłącznie u autora stron. Powielanie lub stosowanie tego rodzaju grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.

4. Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności cywilnej

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część prezentacji internetowej, z której utworzono odsyłacz na niniejszą stronę. Jeżeli części lub pojedyncze sformułowania tego tekstu miałyby nie odpowiadać, przestać odpowiadać lub nie odpowiadać w całości obowiązującemu stanowi prawnemu, to treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone.

Pictogramm Impressum
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym