polskich Niedersachsen klar Logo

Transfer wiedzy i technologii

Kontakt ze szkołami wyższymi i placówkami badawczymi jest szczególnie ważny dla małych i średnich przedsiębiorstw: kto nie może lub nie chce sobie pozwolić na utrzymywanie dużych wydziałów ds. rozwoju, ten jest często zdany na input ze strony nauki. Transfer wiedzy nie jest jednak drogą jednokierunkową. Szkoły wyższe potrzebują kontaktu z gospodarką, aby móc rozwijać badania i dyscypliny naukowe. Pilną sprawą kraju jest, aby dolnosaksońskie szkoły wyższe, posiadające wyśmienite struktury badawczo-rozwojowe oraz wysoką zdolność innowacyjną w skali międzynarodowej, lepiej i silniej włączyć w tworzenie nowych produktów, technologii i usług w gospodarce.

W Dolnej Saksonii istnieje gęsta sieć kompetentnych placówek doradczych, które pośredniczą pomiędzy szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami, oferując do wdrożenia wyniki prac badawczych. Na przykład w dolnosaksońskich szkołach wyższych istnieją placówki transferowe, wspomagające naukowców przy wykorzystaniu ich wyników badań. Pomagają one także wynalazcom i osobom pragnącym zalożyć własną firmę w znalezieniu właściwych partnerów.

Specyficzny branżowo transfer wyników badań następuje poprzez „centra kompetencji“ w dolnosaksońskich szkołach wyższych. Są one ukierunkowane tematycznie, skupiają fachowe kompetencje nauki i włączają je w sieć odpowiedniej gałęzi gospodarki.

Poniżej znajdą Państwo zestawienie wspieranych przez kraj „centrów i sieci kompetencji“ w Dolnej Saksonii.

Do początku strony
przejść do widoku mobilnym