polskich Niedersachsen klar Logo

Rodziny to nasza przyszłość

Rodziny z przyszłością – wychowanie i opieka nad dziećmi

Dobro rodziny to jeden z centralnych celów dolnosaksońskiego rządu. Rodziny tworzą podstawę dla rozwoju dzieci i są fundamentem naszego społeczeństwa. Aby sprostać wyzwaniom dnia codziennego rodzice i dzieci potrzebują infrastruktury przyjaznej rodzinie. W jej centrum znajdują się wartościowe, niezawodne oferty opieki, wychowania i edukacji. Wspomagają one rozwój dzieci i pozwalają matkom i ojcom na podjęcie pracy zawodowej. Stworzenie odpowiadających potrzebom, wysokiej jakości ofert opieki nad dziećmi w ciągu dnia jest zadaniem miast i gmin. Za pomocą programu „Rodzina z przyszłością” kraj związkowy wspiera je w realizacji tego zadania i stawia do dyspozycji w latach 2007-2009 dodatkowe środki landowe w wysokości 100 milionów euro.

  • Jednym z ważnych celów jest zapewnienie opieki nad dziećmi do lat trzech poprzez jakościową i ilościową rozbudowę opieki dziennej.
  • Ponadto chcemy stworzyć dodatkowe, niezawodne i elastyczne możliwości opieki nad dziećmi.
  • Istniejące już placówki opieki powinny zostać lepiej powiązane w sieci współpracy oraz podnieść jakość swojej oferty.
  • Fachowa edukacja dzieci młodszych i wspieranie rozwoju indywidualnego, zwłaszcza w ostatnim roku przed przejściem do szkoły (tzw. zerówka), dadzą wszystkim dzieciom wspólną, solidną bazę i pozwolą rozpocząć z sukcesem naukę w szkole podstawowej. Również w tej dziedzinie kraj związkowy wspiera szkoły i przedszkola.

Poprzez wspieranie struktur przyjaznych rodzinie rząd krajowy pogłębia swoje zaangażowanie na rzecz najmłodszych w polityce prorodzinnej i w edukacji. Dzieci i rodzice są mile widziani w naszym społeczeństwie, gdyż dzieci to nasza przyszłość!

Świat pracy przyjazny rodzinie

Zadania, przed jakimi stają dzisiaj kobiety i mężczyźni w życiu zawodowym i rodzinnym, są złożone i często trudne do pogodzenia. Wysoka elastyczność i dyspozycyjność dwadzieścia cztery godziny na dobę nie dają się pogodzić z poświęcaniem czasu rodzinie, ze wspólnymi posiłkami, powtarzalnymi rytuałami i czasem na sport, zabawę i odpoczynek. Wychowywanie dzieci i obowiązki w gospodarstwie domowym często kolidują z wymaganiami przedsiębiorstw.

Rodzice życzą sobie dzisiaj na ogół partnerskiego podziału obowiązków i ich indywidualnego dostosowania do nowej sytuacji zawodowej i rodzinnej.

Ważną rolę odgrywa przy tym świat pracy zorientowany na potrzeby rodziny, w którym pracownice i pracownicy postrzegani są także jako członkowie rodzin. W sytuacji rosnącej konkurencji w pozyskiwaniu wykwalifikowanej siły roboczej w przyszłości lepsze szanse będzie miało to przedsiębiorstwo, które zaoferuje swoim pracownikom dobre możliwości łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Land wspiera lepsze możliwości łączenia życia rodzinnego i pracy zawodowej między innymi przez:

  • wspieranie modeli elastycznego czasu pracy
  • wspieranie projektów podnoszenia kwalifikacji
  • oferty urzędów koordynacji ds kobiet i gospodarki
The family Prawa autorskie do zdjęć: grafolux & eye-server
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym