polskich Niedersachsen klar Logo

Ofensywa przemysłowej klasy średniej - w centrum zainteresowania

Klasa średnia jest wiodącą w strukturze gospodarki Dolnej Saksonii:

  • statystycznie biorąc 99,6% dolnosaksońskich przedsiębiorstw należy do klasy średniej,
  • ok. 71,5 % dolnosaksońskich pracowników płacących składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych jest w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa są głównym oferentem kształcenia zawodowego, ponad 78% uczniów zawodu zdobywa w nich swoje umiejętności.

W centrum polityki gospodarczej Dolnej Saksonii znajdują się zawsze w pierwszym rzędzie małe i średnie przedsiębiorstwa

Dzięki temu klasa średnia zajmuje należne jej miejsce. Działania polityczno-gospodarcze łączone są w programy dostosowane do potrzeb tej grupy. Obok tematów odnoszących się do potrzeb pojedynczych zakładów, centrów lokalizacji przedsiębiorstw i całych branż, pojawia się w nich cały szereg ponadbranżowych zagadnień polityczno-gospodarczych, istotnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na pierwszy plan wysuwają się przy tym: redukcja obciążeń, usuwanie przeszkód i udostępnianie środków służących wspieraniu trwałego rozwoju przedsiębiorstw.

Ważnymi polami działania są: odciążenie finansowe szeroko rozumianej klasy średniej, redukcja biurokracji, deregulacja i prywatyzacja, uczciwa konkurencja, większa równość szans na rynku i zapewnienie przyszłości przedsiębiorstw poprzez innowacje, inwestycje, kontakty międzynarodowe i mobilność.

Forum Klasy średniej i Grupa Robocza Małych i średnich Przedsiębiorstw tworzą centralne platformy dialogu rządu krajowego z organizacjami i izbami szeroko pojętej klasy średniej, na których prezentowane są ponadbranżowe potrzeby tej grupy i dyskutowane strategie rozwiązań.

SMEs Prawa autorskie do zdjęć: grafolux & eye-server
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym