polskich Niedersachsen klar Logo

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa odgrywają już od dawna istotną rolę w Dolnej Saksonii. Po branży samochodowej przemysł żywnościowy zajmuje drugą pozycję wśród wszystkich gałęzi gospodarki. W branży żywnościowej zatrudnionych jest 80.000 osób, a wliczając również małe zakłady rzemieślnicze otrzymujemy nawet 100.000 pracowników. Największą branżą jest rzeźnictwo i przetwórstwo mięsne, za nią plasuje się przetwórstwo mleczarskie.

Silny przemysł żywnościowy był w stanie osiągnąć swoją pozycję tylko dlatego, że miał dostęp do wydajnego rolnictwa. Co drugi ziemniak produkowany w Niemczech, połowa całego mięsa drobiowego, ponad jedna trzecia jajek, jedna trzecia mięsa wieprzowego i około 25 % cukru pochodzi z Dolnej Saksonii. Przemysł żywnościowy i gospodarka są równouprawnionymi partnerami i spełniają wspólnie życzenie konsumentów oczekujących zdrowych i możliwych do sfinansowania środków spożywczych.

Dolnosaksoński przemysł żywnościowy zawdzięcza swoją elastyczność w dużej mierze średnim i małym zakładom produkcyjnym. Przedsiębiorstwa dolnosaksońskie już od dziesiątków lat z powodzeniem utrzymują swoją pozycję na rynku produkcji środków żywnościowych.

Klienci nie od dzisiaj zwracają uwagą na jakość towaru. Problematyka zarządzania jakością i bezpieczeństwa produktów nabiera coraz większego znaczenia nie tylko od czasu kryzysu BSE. Handel stawia coraz wyższe wymagania w stosunku do producentów środków żywnościowych odnośnie standardyzacji, jakości i bezpieczeństwa produktów. Również w Dolnej Saksonii są opracowywane i pomyślnie wdrażane nowe systemy jakości pod znakiem globalizacji. Już obecnie zakłady dolnosaksońskie zdobywają rynki nowych krajów UE; zwiastuny przyszłego rozwoju wskazują na ekspansję.

Dolnosaksońskie rolnictwo i gospodarka żywnościowa są w coraz większym stopniu determinowane nie na szczeblu regionalnym i narodowym, lecz na szczeblu UE, a nawet w skali międzynarodowej. Wydajne zakłady dolnosaksońskie spełniają nie tylko wymogi konsumentów pod względem jakości i bezpieczeństwa środków spożywczych, lecz również wymagania ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody i ochrony zwierząt. Dlatego nasze zakłady będą w dalszym ciągu rozwijać się pozytywnie również w nadchodzących latach.

Combine harvester
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym