polskich Niedersachsen klar Logo

Dolnosaksoński landtag

Landtag (Parlament Krajowy) jest jako wybieralne przedstawicielstwo narodu najwyższym organem konstytucyjnym kraju. Landtag uchwala ustawy krajowe, zatwierdza budżet krajowy i wybiera premiera. Poza tym landtag współdziała przy tworzeniu rządu krajowego i kontroluje jego pracę.

Żyjemy w demokracji pośredniej – tak zwanej przedstawicielskiej. Cała władza państwowa wywodzi się od narodu. Jest ona sprawowana w wyborach i głosowaniach, np. w referendach, a w pozostałej części przez organy konstytucyjne kraju: przez organ ustawodawczy (landtag), organ władzy wykonawczej (rząd krajowy i podlegające mu urzędy) i przez organy wymiaru sprawiedliwości (Trybunał Konstytucyjny i pozostałe sądy). Wśród tych organów landtag zajmuje szczególną pozycję: jako jedyny pośród wymienionych organów konstytucyjnych jest on wybierany bezpośrednio przez naród.

Landtag jest organem przedstawicielskim, ponieważ reprezentuje cały naród. Równocześnie jest on organem transformacyjnym, ponieważ przekłada najróżniejsze poglądy i interesy obywatelek i obywateli na prawnie obowiązujące decyzje kierujące państwem. Jest organem wyborczym, ponieważ jego posłowie wybierają członków innych organów państwowych (rządu krajowego, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Izby Obrachunkowej, pełnomocnika ds. ochrony danych). Jest także organem kontrolnym, ponieważ przy pomocy różnych instrumentów kontroluje rząd krajowy i jego administrację.

The Landtag (State Parliament) Prawa autorskie do zdjęć: Martin Kroke
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym