polskich Niedersachsen klar Logo

Polityka rynku pracy

Walka z bezrobociem należy do najpilniejszych zadań politycznych i społecznych. Aby doprowadzić do odczuwalnego spadku bezrobocia, należy nie tylko dalej obniżać podatki i koszty pracy, ale i redukować nadmierną regulację rynku pracy. Pracodawcy i pracownicy potrzebują większego marginesu swobody w prawie pracy, w układach taryfowych i przy kształtowaniu czasu pracy. Do tego potrzeba większej elastyczności w przypadku ochrony przed wypowiedzeniami i umów na czas ograniczony, a z drugiej strony wzmocnienia roli przedsiębiorstwa w polityce płacowej. Innej kraje, w których obowiązują elastyczne przepisy w prawie pracy i układach taryfowych, służą nam przykładem, jak w ten sposób można zintensyfikować wzrost i dynamikę zatrudnienia i zmniejszyć bezrobocie.

Dalsze reformy muszą zostać przeprowadzone także w systemie zabezpieczenia społecznego, aby mógł on sprostać wyzwaniom, jakie niosą ze sobą zmiany demograficzne. Więcej wydajności i konkurencji, podniesienie roli odpowiedzialności własnej i więcej elementów kapitałowych, to ważne założenia dalszych reform.

Poprzez wprowadzenie SGB II (zabezpieczenie podstawowe dla szukających pracy) spełniony został istotny warunek wyjściowy dla lepszej opieki nad osobami długotrwale bezrobotnymi i ich reaktywizacji zawodowej. W centrum reformy powinno i musi znajdować się włączenie bezrobotnych w tzw. pierwszy rynek pracy. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Komunikacji widzi swoje zadanie w aktywnym politycznym wspieraniu instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki zatrudnienia.

Rząd krajowy włącza się także z własnymi inicjatywami i programami. Programy, odpowiadając założeniu „najpierw pierwszy rynek pracy”, skierowane są przede wszystkim na to pole działania. W naszych programach na pierwszym miejscu znajduje się dokształcanie pracowników w przedsiębiorstwach i zwalczanie bezrobocia młodzieży. W ramach programu na rzecz kształcenia zawodowego łączymy wszystkie siły w celu stworzenia w przedsiębiorstwach nowych miejsc dla uczniów zawodu. Dzięki „dolnosaksońskiej ofenzywie kwalifikacyjnej” pragniemy podnieść w naszym landzie szanse zdobycia wykształcenia i zabezpieczyć niezbędny dopływ młodej kadry fachowej.
Labour market policy Prawa autorskie do zdjęć: grafolux & eye-server
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym