polskich Niedersachsen klar Logo

Dolna Saksonia – ośrodek lokalizacji gospodarki i targów

Dolna Saksonia jest pod względem powierzchni drugim, natomiast pod względem liczby mieszkańców, która wynosi ok. 8 milionów, czwartym co do wielkości niemieckim krajem związkowym. Po upadku muru berlińskiego w 1989 roku Dolna Saksonia znalazła się w centrum Europy. Znakomita infrastruktura połączeń drogowych, kolejowych i wodnych tworzy jeden z głównych węzłów komunikacyjnych w transeuropejskim strumieniu towarów i zapewnia błyskawiczne połączenia z rynkami krajowymi i międzynarodowymi. Dolnosaksońskie porty to bramy otwarte w stronę Ameryki, Dalekiego Wschodu i całej reszty świata. Wraz z oddaniem do użytku portu Jade-Wezera (JadeWeserPort), jedynego niemieckiego portu głębokowodnego, powstaje aktualnie w Wilhelmshaven nowa platforma dla handlu i gospodarki.

Dolna Saksonia jest wiodącym w Europie centrum przemysłu transportowego. Tutaj budowane są największe i najpiękniejsze statki wycieczkowe świata, tu produkowane są podzespoły do największego na świecie samolotu liniowego A 380, tutaj swoją siedzibę ma Volkswagen, najważniejszy producent samochodów w Europie. Region gospodarczy Wolfsburg-Hanower-Brunszwik należy, dzięki skupionemu tu know how, do największych europejskich centrów przemysłu samochodowego. Lotnisko badawcze Brunszwik/Wolfsburg zalicza się do największych po Tuluzie centrów badawczych w Europie w dziedzinie technik sterowania ruchem komunikacyjnym i bezpieczeństwa lotów. W CFK-Valley Stade koncentruje się niemiecki know how w dziedzinie tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami węglowymi. Wykorzystywane są one przy budowie lżejszych, zużywających mniej paliwa i łatwiejszych w utrzymaniu samolotów.

Dolna Saksonia jest także „numerem 1“ w temacie energii. Około jednej trzeciej niemieckiej produkcji ropy naftowej i ponad 90 % niemieckiego wydobycia gazu ziemnego pochodzi z Dolnej Saksonii. Kraj zajmuje także wiodącą pozycję w Niemczech pod względem wykorzystania energii odnawialnych, np. energii wiatru, oraz biogazu. Umocni ją jeszcze konsekwentna rozbudowa energetyki wiatrowej off-shore.

Hanowerskie targi pozwalają miejscowej gospodarce oferować globalnie najnowsze technologie, produkty i rozwiązania systemowe na ekspozycjach światowej rangi niejako na własnym podwórku. Nigdzie indziej nie ma tak nowoczesnej i doskonałej infrastruktury targowej. Najbardziej znane targi, CeBIT i HANNOVER MESSE, są symbolicznym przykładem na to, co charakteryzuje Niemcy jako centrum lokalizacji gospodarki i co powinno nas charakteryzować także w przyszłości: kreatywność i innowatywność oraz niemiecka sztuka inżynieryjna i znajdowanie rynków zbytu na to, co zostało opracowane i wyprodukowane.

Do początku strony
przejść do widoku mobilnym