polskich Niedersachsen klar Logo

Dolna Saksonia - kraj innowacji

Innowacje mają w Dolnej Saksonii długą tradycję: pierwsza funkcjonująca maszyna licząca, wykonująca wszystkie cztery działania podstawowe (Leibniz), pierwszy lot człowieka samolotem motorowym (Jatho), telewizor kolorowy w standardzie PAL (Bruch) i wiele innych nowinek technologicznych pochodzi z Dolnej Saksonii. Również dzisiaj w dolnosaksońskich przedsiębiorstwach i instytutach badawczych powstają codziennie nowe idee, technologie i innowacyjne produkty.

Musimy rozwijać ten potencjał, gdyż tylko dzięki innowacyjnym produktom i usługom zakłady mogą podnieść swoją konkurencyjność i stworzyć nowe miejsca pracy. Elementem niezbędnym dla pozytywnego rozwoju innowacji w gospodarce i nauce są sieci współpracy, łączące partnerów z obu obszarów. „Innowationswerk Niedersachsen” to przykład takiej odnoszącej sukcesy instytucji, w skład której wchodzi ponad 200 członków z różnych dziedzin jak izby branżowe, gminy, związki i stowarzyszenia, organizacje zajmujące się transferem pomiędzy nauką i gospodarką i szkoły wyższe. Siecią tą opiekuje się Dolnosaksońskie Centrum Innowacji sp. z o.o. (Innovationszentrum Niedersachsen GmbH), spółka Landu Dolnej Saksonii działająca od 2003 roku.

Już w minionych latach Dolna Saksonia osiągnęła wysoki potencjał innowacyjny, na przykład Region Brunszwik jest najsilniejszym centrum badawczym w Europie. W klasyfikacji „Inicjatywa Niemieckie Sieci Kompetencji” Dolna Saksonia zajmuje jedno z miejsc w przedziale Champions-League.

Jednak w granicach landu, a także poza nimi, Dolna Saksonia postrzegana jest ciągle jeszcze jako kraj Gór Harcu i Lüneburskiej Pustaci. Aby zmienić ten obraz rząd krajowy zainicjował kampanię „Innowacyjna Dolna Saksonia”. Ma ona doprowadzić do tego, by w przyszłości Dolna Saksonia postrzegana była także jako kraj innowacji o wysokim udziale elementów high tech.
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym