polskich Niedersachsen klar Logo

Dolna Saksonia - silny, konkurencyjny przemysł

Dolnosaksoński rząd krajowy wzmacnia konkurencyjność dolnosaksońskich przedsiębiorstw poprzez stwarzanie odpowiednich warunków ramowych, a tym samym wspiera rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia w przemyśle. Strategiczne cele tej polityki to w szczególności: elastyczność, innowacyjność, mobilność i kontakty międzynarodowe.

Dolnosaksoński przemysł zajmuje wiodące miejsca w wielu branżach. Należą do nich na przykład przemysł samochodowy łącznie z kooperantami, przemysł okrętowy, przemysł chemiczny i przemysł spożywczy.

Dolna Saksonia poszczycić się może licznymi znakomitymi przedsiębiorstwami i regionami przemysłowymi o światowej sławie. Czy to wspaniałe statki wycieczkowe, nowoczesne rozwiązania w przemyśle samochodowym, czy też przyszłościowe energie odnawialne – Dolna Saksonia jest ośrodkiem lokalizacji z wielką przyszłością!

Punkty ciężkości dolnosaksońskiego przemysłu to:
- przemył samochodowy
- przemysł chemiczny
- wzorcowanie i badanie materiałów
- gospodarka żywnościowa
- energie odnawialne
- przemysł lotniczy i kosmiczny
- technologie optyczne
- surowce i górnictwo
- stocznie i budowa okrętów
- gospodarka morska

Laser technology
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym