polskich Niedersachsen klar Logo

Polityka rozwoju przemysłu i technologii

Przemysł w dalszym ciągu odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu poziomu życia w Europie. Dlatego zwłaszcza w aktualnej sytuacji, którą charakteryzują liczne wyzwania i silna kokurencja, niezbędne jest stworzenie stabilnych warunków ramowych, które otworzą niezbędny dodatkowy margines swobody dla innowacji, rozwoju i zatrudnienia w przemyśle. W ramach tej szeroko zakrojonej polityki przemysłowej Ministerstwo Gospodarki angażuje się na rzecz wprowadzenia i wzmacniania konkurencyjności w przemyśle także do innych dziedzin politycznych.

Ten sam cel obrał sobie land także w polityce wspierania nowych technologii i innowacyjności. W czasach szybkiego postępu i globalnej konkurencji stagnacja równoznaczna jest cofaniu się. Tylko dzięki stworzeniu środowiska przyjaznego innowacyjności, nowym produktom i technologiom produkcji możemy wobec ograniczonych zasobów bogactw naturalnych w Dolnej Saksonii stworzyć przyszłościowe miejsca pracy, oraz zabezpieczyć i powiększać nasz dobrobyt.

Dolnosaksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Komunikacji realizuje swoje cele za pomocą jasno sformułowanych, strategicznych koncepcji działań:

- stworzenie bliskiej gospodarce infrastruktury badawczej
- wspieranie innowacji w dolnosaksońskich dziedzinach przyszłościowych
- rozbudowanie transferu technologii
- poprawienie warunków zakładania nowych przedsiębiorstw
- wspieranie procesu innowacji w społeczeństwie i gospodarce

Industry and technology
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym