polskich Niedersachsen klar Logo

Badania

Dolna Saksonia ma wiele do zaoferowania w dziedzinie badań naukowych dzięki zlokalizowanym tu znakomitym uczelniom wyższym i pozauniwersyteckim instytutom badawczym. Tak zwany „trójkąt badawczy” – Brunszwik, Getynga, Hanower – to jeden z nabardziej znaczących regionów badawczo-rozwojowych w Europie.

W ramach niemieckiej Inicjatywy Doskonałości, wspierającej innowacyjne projekty badawcze i wyróżniające się instytucje, przyznano Uniwersytetowi Getyńskiemu (nieoficjalny) tytuł uniwersytetu wiodącgo w zakresie badań naukowych. Tak zwane klastry doskonałości utworzone zostały na Uniwersytecie Getyńskim (biomedycyna), Uniwersytecie Hanowerskim (fizyka) i w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze (medycyna regeneratywna), natomiast szkoły podyplomowe na Uniwersytecie Getyńskim (neurologia) i w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze (biomedycyna).

W Dolnej Saksonii działa 13 uniwersytetów i 7 szkół wyższych. Wszystkie one rozwinęły indywidualne punkty ciężkości badań naukowych – od nauk przyrodniczych i inżynieryjnych po nauki humanistyczne. Ponadto środowisko naukowo-badawcze landu charakteryzuje się znaczącą liczbą pozauniwersyteckich placówek badawczych. Zaliczają się tu m.in. Towarzystwo im. Maxa Plancka, Towarzystwo im. Fraunhofera oraz Wspólnota naukowa im. Gottfrieda Wilhelma Leibniza i Wspólnota Niemieckich Centrów Badawczych im. Hermanna von Helmholtza, a także cały szereg dalszych niezależnych landowych instytutów badawczych.

Badania w Dolnej Saksonii znamionuje wielkie zróżnicowanie dziedzin nauki i najwyższa jakość; ta ostatnia przekłada się na przykład na wyśmienite rezultaty dolnosaksońskich placówek badawczych w pozyskiwaniu środków finansowych. Nieodzownym warunkiem znakomitych wyników jest kooperacja. Dlatego rząd krajowy wspiera w szczególny sposób wspólne projekty, łączące uniwersytety i partnerów z pozauniwersyteckich ośrodków badawczych. W wyniku tej polityki Dolna Saksonia jest dziś znana jako ośrodek ekspercki np. w dziedzinie life science czy energii odnawialnych. Ponadto land angażuje się od lat we wspieranie kooperacji pomiędzy nauką i przemysłem, szczególnie w dziedzinie budowy pojazdów.
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym