polskich Niedersachsen klar Logo

Biblioteki

Dolna Saksonia zajmuje czołowe miejsce w krajobrazie bibliotek Niemiec. Wynika to przede wszystkim z poprawy serwisu bibliotek oraz inwestycji w oprzyrządowanie i oprogramowanie, w infrastrukturę internetową i w cyfrową technologię medialną. Już w połowie lat 90-tych Dolna Saksonia wraz z innymi sześcioma krajami związkowymi powołała do życia system biblioteczny GBV, "bibliotekę wirtualną", który jako pierwszy niemiecki system biblioteczny wprowadził wypożyczalnię międzybiblioteczną.

Do wyśmienitej palety bibliotek w Dolnej Saksonii należy między innymi 19 bibliotek przy szkołach wyższych, w tym Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka w Getyndze, zaliczająca się do największych bibliotek niemieckich, trzy biblioteki krajowe – mianowicie Dolnosaksońska Biblioteka Krajowa w Hanowerze, Biblioteka Krajowa w Oldenburgu i Biblioteka im. księcia Augusta w Wolfenbüttel – jak również Biblioteka Naukowo-Techniczna TIB w Hanowerze, wypełniająca zadania niemieckiej biblioteki centralnej ds. techniki i nauk podstawowych.

Do początku strony
przejść do widoku mobilnym