polskich Niedersachsen klar Logo

Szkoły wyższe i akademie zawodowe

Uniwersytety

W Dolnej Saksonii działa łącznie jedenaście uniwersytetów, z których założony w roku 1737 Uniwersytet w Getyndze jest najstarszą i jednocześnie największą (23.000 studentów w semestrze zimowym 2008/2009) dolnosaksońską uczelnią wyższą. Do tego dochodzą dwie wyższe szkoły artystyczne: Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Brunszwiku i Wyższa Szkoła Muzyczna i Teatralna w Hanowerze. Łącznie na uniwersytetach i wyższych szkołach artystycznych Dolnej Saksonii jest immatrykulowanych ok. 100.000 studentów (semestr zimowy 2009/2010).

Przegląd dolnosaksońskich uniwersytetów:

Technische Universität Braunschweig
Technische Universität Clausthal
Universität Göttingen
Universität Göttingen - Bereich Humanmedizin
Universität Hannover
Medizinische Hochschule Hannover
Tierärztliche Hochschule Hannover
Universität Hildesheim
Universität Lüneburg
Universität Oldenburg
Universität Osnabrück
Hochschule Vechta
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
Hochschule für Musik und Theater Hannover
ponadto: Niedersächsische Technische Hochschule

Wyższe szkoły zawodowe

W Dolnej Saksonii działa siedem państwowych względnie prowadzonych przez fundacje wyższych szkół zawodowych (FH), i sześć uznanych przez państwo prywatnych wyższych szkół zawodowych.

W porównaniu ze studiami uniwersyteckimi studia w wyższych szkołach zawodowych są bardziej ukierunkowane na konkretny zawód, mniej teoretyczne i nastawione raczej na zajęcia praktyczne. W wyższych szkołach zawodowych kraju studiuje łącznie ok. 42.000 studentów (semestr zimowy 2009/2010).

Przegląd dolnosaksońskich zawodowych uczelni państwowych i prowadzonych przez fundacje, oraz niepaństwowych wyższych szkół zawodowych:

Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
Fachhochschule Hannover
Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen
Fachhochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
Fachhochschule Emden/Leer
Fachhochschule Osnabrück
Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspflege
Hochschule 21, Buxtehude
Private Fachhochschule Göttingen
Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover
Fachhochschule Ottersberg
Private Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz/Oldenburg
Kommunale Fachhochschule für Verwaltung in Niedersachsen

Akademie zawodowe

Akademie zawodowe są uczelniami prywatnymi, finansowanymi przede wszystkim przez podmioty gospodarcze. Łączą one studia naukowe z praktyczną nauką zawodu. Kształcenie teoretyczne trwających z reguły trzy lata studiów odbywa się w akademii zawodowej, zajęcia praktyczne mają miejsce w zakładach pracy (kształcenie dualne). Po uzyskanej akredytacji kierunków studiów akademie zawodowe mają prawo do przyznawania tytułu licencjata (bachelor), który jest równoważny z odpowiednim dyplomem uczelni wyższej. W Dolnej Saksonii jest 11 akademii zawodowych mających łącznie 1.640 studentów (stan: grudzień 2008).

Przegląd dolnosaksońskich akademii zawodowych:

Berufsakademie Weserbergland e.V.
Berufsakademie Emsland e.V.
Leibniz-Akademie Hannover
Private Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz/Oldenburg - FH und Berufsakademie
Welfenakademie
Berufsakademie für Bankwirtschaft
Berufsakademie Göttingen
Berufsakademie Lüneburg
Berufsakademie Ost-Friesland e.V.
Berufsakademie Holztechnik Melle
Berufsakademie für IT und Wirtschaft Oldenburg

Students in front of the main building at the Technical University of Brunswick
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym