polskich Niedersachsen klar Logo

Wasza droga na niemiecką wyższą uczelnię

Warunki przyjęcia

  • Do przyjęcia na uniwersytety potrzebne jest świadectwo upoważniające do podjęcia studiów w szkołach wyższych (matura) lub inne odpowiadające niemieckiej maturze uprawnienie dostępu do szkół wyższych.
  • Do przyjęcia do wyższych szkół zawodowych wymagane jest świadectwo upoważniające do podjęcia studiów w wyższych szkołach zawodowych - posiadają je Państwo z reguły wtedy, gdy w swoim kraju uzyskaliście świadectwo upoważniające do podjęcia bez ograniczeń studiów w szkołach wyższych.
  • Do wyższych szkół artystycznych i wyższych szkół muzycznych można otrzymać dopuszczenie na studia również bez świadectwa upoważniającego do podjęcia studiów w szkołach wyższych, jeżeli dysponują Państwo szczególnymi zdolnościami artystycznymi.

Również niektóre wcześniejsze szkolenia zawodowe (na przykład dyplom mistrza) mogą uprawniać do podjęcia studiów w dolnosaksońskich szkołach wyższych.

Znajomość języka

Przed podjęciem studiów w Niemczech należy zdać „Egzamin z języka niemieckiego dla obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie na studia (DSH)“. Istnieje możliwość zwolnienia z tego egzaminu, jeżeli posiadają Państwo na przykład:

  • dyplom językowy „Das große/kleine deutsche Sprachdiplom des Goethe-Instituts”,
  • pomyślnie zdany egzamin ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung des Goethe-Instituts),
  • świadectwo egzaminu Feststellungsprüfung (egzamin stwierdzający przydatność obcokrajowych kandydatów do podjęcia studiów w wyższych szkołach w Republice Federalnej Niemiec),
  • dyplom językowy konferencji ministrów ds. kultury II stopnia,
  • zdany egzamin z języka niemieckiego jako języka obcego dla cudzoziemskich kandydatów na studia (TestDaF)(www.testdaf.de),
  • świadectwo maturalne niemieckiej szkoły za granicą
  • zdany egzamin US-advanced z przedmiotu język niemiecki.

Szczegółowe informacje odnośnie DSH i językowych warunków dopuszczenia do studiów otrzymają Państwo w sekretariacie ds spraw studenckich Działu Współpracy z Zagranicą (Akademisches Auslandsamt/Studentensekretariat) Waszej wybranej dolnosaksońskiej szkoły wyższej.

W Dolnej Saksonii mówi się tzw. wysokim (literackim) niemieckim. To ułatwia naukę niemieckiego.

Składanie podań o przyjęcie na studia

Z reguły między pierwszym kontaktem ze szkołą wyższą a rozpoczęciem studiów mija około sześciu miesięcy. Dlatego proszę zwrócić się odpowiednio wcześnie do Akademisches Auslandsamt/Studentensekretariat wybranej uczelni o przysłanie formularza podania o przyjęcie na studia (w języku niemieckim lub angielskim) i odesłać wypełnione dokumenty możliwe szybko z powrotem. Adresy znajdą Państwo przykładowo na w/w stronach internetowych danej szkoły wyższej. Proszę nie zapomnieć o dołączeniu do podania dokumentu potwierdzającego wystarczającą znajomość języka niemieckiego (patrz wyżej).

Wiza

Obywatele UE i obywatele niektórych innych państw (Australia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Lichtenstein, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria i USA) nie potrzebują wizy. Obywatele innych państw muszą wystąpić o przyznanie wizy na studia w niemieckim przedstawicielstwie dyplomatycznym w swoim kraju. W tym celu należy przedłożyć dokument potwierdzający przyjęcie na studia w niemieckiej szkole wyższej wzgl. w kolegium przy uczelni (Studienkolleg). W żadnym wypadku nie należy przyjeżdżać z wizą turystyczną.

Legs on a "book staircase" Prawa autorskie do zdjęć: grafolux & eye-server
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym