polskich Niedersachsen klar Logo

Land angażuje się przeciw przemocy i przymusowemu małżeństwu

Pomoc dla dziewcząt i kobiet

Przemoc w stosunku do kobiet i dziewcząt była przez długi czas tematem tabu. Opracowania naukowe wykazują, że to przede wszystkim kobiety są ofiarami przemocy w rodzinie. Tylko pięć do dziesięciu procent ofiar to mężczyźni.
W międzyczasie domy dla kobiet i dziewcząt oraz poradnie oferują schronienie maltretowanym kobietom i ich dzieciom. Fachowcy z placówek socjalnych, policji, wymiaru sprawiedliwości i projektów komunalnych efektywnie współpracują ze sobą. Placówki interwencji i poradnictwa dla ofiar przemocy w rodzinie (BISS) istnieją już w licznych dolnosaksońskich regionach.

Własny plan działania kraju, mający na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet w rodzinie, scala wszystkie działania i kooperację na szczeblu krajowym. Dolnosaksońskie Ministerstwo ds. Socjalnych, Kobiet, Rodziny i Zdrowia wspomaga wszystkie tego typu placówki i oferty pomocy, udzielając im znaczących dotacji rocznych.

„Kto bije musi odejść”. Bijący mężczyźni, którzy maltretują swoje partnerki, mogą zostać usunięci ze wspólnego mieszkania. Dotknięte przemocą kobiety i ich dzieci otrzymują lepszą ofertę pomocy. Zarządzone przez policję usunięcie z mieszkania na wyznaczony okres czasu, o które ofiara nie musi wnioskować, ani składać skargi na sprawcę, ma służyć przerwaniu przemocy. Równocześnie kobiety otrzymują dzięki temu swobodę pozwalającą na poprawę aktualnej sytuacji z pomocą placówek interwencji i poradnictwa dla ofiar przemocy w rodzinie.

Groźby i akty przemocy w stosunku do kobiet i dziewcząt w środowisku rodzinnym nie są bagatelami o małej szkodliwości społecznej. Należy oceniać je tak samo, jak czyny karalne popełnione poza domem. Dobrze przeszkolona na wypadek przemocy w rodzinie policja występuje aktywnie w obronie ofiar. Pomocy udzielają wszystkie komisariaty policji, poradnie i domy kobiet.

Telefon zaufania w sprawach przymusowego małżeństwa

Dzięki uruchomionemu w 2007 roku telefonowi zaufania „przymusowe małżeństwo“ zagrożone dziewczęta i kobiety w Dolnej Saksonii, oraz ich przyjaciółki i przyjaciele, nauczyciele, a także pracownicy urzędów i poradni mają do dyspozycji ogólnokrajowy punkt pierwszego kontaktu. Pod numerem telefonu 0800/0667888 otrzymuje się na życzenie pierwszą osobistą lub telefoniczną poradę po niemiecku, turecku, kurdyjsku lub arabsku. Ponadto można otzymać informację o ofercie poradniczej w regionach. Pracowniczki poradni obowiązuje zachowanie tajemnicy.

Violence against women Prawa autorskie do zdjęć: Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration
Do początku strony
przejść do widoku mobilnym